Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

  • 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. 

W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Piaskach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
do Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - 8 ławników do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie - 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Czytaj więcej: Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Komunikat ws. projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy, z którymi podpisał umowy na montaż instalacji solarnych, na spotkanie informacyjne dot. m.in. harmonogramu prac. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Piaskach, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Wykonawcy – firmy Sanito z Warszawy. Spotkania odbędą się w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach (sala widowiskowa) w dniu 2 czerwca br. od godz. 16.00 i 18.00 oraz 3 czerwca od godz. 16.00. O konkretnym terminie spotkania pracownicy UM w Piaskach powiadamiają telefonicznie każdego indywidualnie. W przypadku pytań, wątpliwości oraz braku kontaktu ze strony Urzędu, prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 81 58-21-020, 81 58-22-939.

Żłobek w Piaskach

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE BUDOWY ŻŁOBKA W PIASKACH

Mając na uwadze nową perspektywę finansową na lata 2014-2020 Gmina Piaski rozważa podjęcie działań przygotowawczych związanych z budową żłobka w Piaskach. Nowo powstała placówka byłaby nowoczesna, atrakcyjna i przyjazna najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.

Czytaj więcej: Żłobek w Piaskach

Stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 

Czytaj więcej: Stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

UWAGA!

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
(Dz. U. 2015 r., poz. 485).

Czytaj więcej: Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Lista rankingowa projektów

 

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III naboru

uzupełniającego wniosków nr naboru JIIIS/DOT/IIIU/2014.

"Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, iż decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zatwierdzono listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III naboru uzupełniającego wniosków programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim".

UWAGA! Zamieszczona poniżej lista wniosków ma charakter warunkowy.
Podpisanie umów o dofinansowanie będzie wiązało się z uprzednim spełnieniem przez wnioskodawców wymogów określonych dokumentacją konkursową i decyzjami ekspertów oceniających wnioski.

Operator Dotacji dziękuje wszystkim wnioskodawcom, którzy wzięli udział w naborze nr JIIIS/DOT/IIIU/2014 i informuje, że w związku z zakończeniem procesu oceny wniosków do uczestników konkursu dotacyjnego wysłane zostaną pisemne powiadomienia o wynikach naboru. Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania, zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.”


 LISTA REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW

 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników konkursu  na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki na terenie  miasta Piaski

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA”, ul. Łahody 9,
    21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 88 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

 Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej na terenie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska Pierwsze, 21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 47 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

OGŁOSZENIE O LOKALACH DO WYNAJĘCIA

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. informuje, że przy ulicy Rzeźnianej w Piaskach (nowy targ koszyczkowy) posiada do wynajęcia trzy wolne pomieszczenia o łącznej wielkości 288 m2:

14 m x 9 m = 126 m2

10 m x 9 m = 90 m2

8 m x 9 m = 72 m2

 Ponadto informujemy, że posiadamy również dwa wolne miejsca do wynajęcia przeznaczone na umieszczenie reklamy przy ulicy Rzeźnianej (nowy targ koszyczkowy) oraz na budynku przy ulicy Lubelskiej.

Wnioski o wynajem wyżej wymienionych pomieszczeń oraz miejsc reklamowych prosimy składać do dnia 15 marca 2015 r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski.

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne – III nabór wniosków o dotacje uzupełniający do III naboru

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne – III nabór wniosków o dotacje uzupełniający do III naboru

Zespół Szkoleniowo-Doradczym im. Jana III Sobieskiego wraz z Operatorem Dotacji – Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zaprasza na otwarte (bezpłatne) spotkanie szkoleniowo-informacyjne z zakresu wypełniania dokumentacji konkursowej o dotacje.

Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2015 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Wólka (sala konferencyjna pok. 22).

Czytaj więcej: Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne – III nabór wniosków o dotacje uzupełniający do III...