Usuń azbest

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że rozpoczyna się nowy nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach: 03 - 28 listopada 2014 r. Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Piaski oraz odbiór wyrobów zawierających azbest zalegających na nieruchomościach rozpocznie się w marcu 2015 r.

Czytaj więcej: Usuń azbest

Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki odpadów

Opłacało się czekać! Kolektory słoneczne będą dofinansowane

Decyzją Zarządu Województwa z dnia 30 września 2014 roku wniosek pt. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piaski" otrzymał dofinansowanie.

Dzięki projektowi na terenie Gminy zainstalowanych zostanie 468 instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej na obiektach prywatnych. Oznacza to, że wsparciem zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy Piaski, których wnioski na kolektory słoneczne znalazły się na liście podstawowej.

 

Czytaj więcej: Opłacało się czekać! Kolektory słoneczne będą dofinansowane

Warsztaty z garncarstwa

Warsztaty z garncarstwa jako forma rozbudowy oferty turystycznej Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych z terenu 6 gmin tworzących podregion Szlaku Jana III Sobieskiego (gminy: Wólka, Mełgiew, Spiczyn, Rybczewice, Piaski, Gorzków)

Czytaj więcej: Warsztaty z garncarstwa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WYJAZDOWE SZKOLENIA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA TRZYDNIOWE WYJAZDOWE SZKOLENIA Z DZIEDZINY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, USŁUG TURYSTYCZNYCH I INNOWACYJNOŚCI W RAMACH SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO

 

Informujemy, że decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 15 września 2014 r. na uczestników szkolenia, które odbędzie się w dniach od 18 do 20 września 2014 r.w Krasnobrodzie w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, zostały zakwalifikowane następujące osoby:

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WYJAZDOWE SZKOLENIA

Mobilne punkty informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 19 września br. (piątek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Piask od godziny 9.00 do 11.30, w Miejskim Ośrodku Kultury w Piaskach przy ul. Lubelskiej 22. 

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Usuwanie azbestu

Zaczęła się realizacja zadania „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego w 2014 roku.”

Na terenie gminy Piaski prace realizować będzie firma:

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Firma będzie kontaktowała się bezpośrednio z każdym z beneficjentów w celu ustalenia dogodnego terminu realizacji.

W związku z prowadzonymi pracami usuwania wyrobów zawierających azbest informujemy, że w przypadku gdy mieszkańcy złożyli wniosek na demontaż i zabranie eternitu, a zdjęli go z dachów własnymi silami lub z różnych przyczyn zrezygnowali z usługi, powinni zgłaszać ten fakt wykonawcom podczas rozmów telefonicznych i podpisać stosowne oświadczenie o rezygnacji. Za rezygnację z udziału w zadaniu nie grożą żadne kary.

Zdjęty z dachów we własnym zakresie eternit będzie możliwy do zabrania na wiosnę 2015 roku po złożeniu stosownego wniosku w nowym naborze, który jest przewidziany na listopad 2014 roku.

 

Bezpłatne szkolenia w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Gród tak piękny

Gród tak piękny , a wspaniały mianem Piaski dawno zwany, Na wydarzenie znakomite zaprasza gości - dostojnych mężów i piękne damy…

 W tym roku Dni Piask będą wyjątkowo obfite w atrakcje i wydarzenia. Dwudniowe obchody  piaseckiego święta rozpoczną się w sobotę - 23 sierpnia, kiedy to do Piaseckiego Grodu zawita sam Król Jan III Sobieski wraz ze swoją dworską świtą. O godz. 14.00 orszak królewski przejdzie ul. Lubelską od Miejskiego Centrum Kultury aż do Boiska Szkoły Podstawowej w Piaskach, gdzie odbędą się główne uroczystości ku czci Króla.

Czytaj więcej: Gród tak piękny