IV NABÓR WNIOSKÓW JIIIS 2015

IV NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM” „Ogłoszenie o naborze” Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji ogłasza IV nabór wniosków JIIIS/DOT/IV/2015 w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Czytaj więcej: IV NABÓR WNIOSKÓW JIIIS 2015

Informacja dotycząca barszczu Sosnowskiego

 W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy barszczu Sosnowskiego Burmistrz Piask informuje, że zwalczanie tej rośliny rosnącej na nieruchomościach osób prywatnych należy do właścicieli gruntów. Barszcz jest rośliną bardzo ekspansywną, a ponadto groźną dla zdrowia ludzi. Zaleca się niszczenie tej rośliny zachowując przy tym środki ostrożności (odzież ochronna, rękawice, osłona na twarzy). W przypadku zauważenia roślin rosnących na gruntach gminnych proszę o zgłaszanie ich do tut. Urzędu.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca barszczu Sosnowskiego

Zniesienie wymogu pozwolenia na budowę

Nowelizacja prawa budowlanego (art. 29 ustawy Prawo budowlane – Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Teraz wymagane jest jedynie zgłoszenie.

 

Czytaj więcej: Zniesienie wymogu pozwolenia na budowę

IV NABÓR WNIOSKÓW!!!

Z przyjemnością informujemy, że zaproponowany przez Fundację Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego harmonogram IV naboru wniosków dotacyjnych oraz wyłoniony skład Komisji Przyznającej Dotację został jednogłośnie przyjęty przez Komitet Sterujący Programem w dniu 24 czerwca 2015r. W skład Komitetu Sterującego Programem wchodzą: przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, Wójtowie i Burmistrz Gmin Partnerskich Programu „Marka Lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie lubelskim”. W chwili obecnej Operator Dotacji czeka na zatwierdzenie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa harmonogramu IV naboru oraz składu Komisji Przyznającej Dotację. Planowane rozpoczęcie IV naboru wniosków dotacyjnych: 27 lipca 2015r., zakończenie naboru: 4 września 2015r. Proponowany okres realizacji subprojektów grudzień 2015r.-czerwiec 2016r.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Zmiana godzin pracy

Informujemy, ze od 6 lipca 2015 r. Urząd Miejski w Piaskach zgodnie z sugestiami mieszkańców zmienia godziny przyjmowania interesantów w poniedzialki na godz. 9 - 17.

Komunikat

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2015 r. zostanie przeprowadzony trening wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.12,00 na terenie naszej gminy zostaną uruchomione  syreny na 1 minutę – sygnał ciągły

STAROSTWO BLIŻEJ PETENTA!!!

W poniedziałek 29 czerwca br. w Piaskach zostanie otwarty Punkt Obsługi Klienta Wydziału Budownictwa i Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdniku. Będzie to kolejny, po zmianie godzin pracy świdnickiego urzędu, krok naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu świdnickiego. Przypominamy, że od 1 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Świdniku pracuje w zmienionych godzinach. W poniedziałki od 10.00 do 18.00, a w pozostałe dni od godz. 8.00 do 16.00.

Czytaj więcej: STAROSTWO BLIŻEJ PETENTA!!!

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

 

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Mamy przyjemność zaprosić, producentów żywności, przetwórców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych, w tym konsumentów na bezpłatne spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego organizowane przez Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”.

Czytaj więcej: Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu...

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania publicznego:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Tytuł zadania publicznego: ,,Spotkania ze sztuką ''

Treść oferty