Zapytanie ofertowe dot. Usługi zgłoszenia Znaku Certyfikatu

Zapytanie ofertowe dot. Usługi zgłoszenia Znaku Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego jako znaku towarowego, w ramach Programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".

Szczegóły przedmiotu zapytania zawarte są w załączniku.

Termin wpływu ofert - 20 marca 2014 r., godz. 11.00.

 

Dzień Sołtysa

 Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z Gminy Piaski Pragniemy złożyć życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów w życiu zawodowych, jak i osobistym oraz powodzenia i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji.

  

 

Burmistrz Piask                Z-ca Burmistrza Piask          Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Siczek                 Michał Cholewa                    Paweł Podgórski

Wyniki naboru na szkolenia

Lista osób na trzydniowe szkolenie w dniach 13-15 marca 2014 r. 

Informujemy, że decyzją Komisji Kwalifikacyjnej, obradującej w dniu 10 marca 2014 roku, dokonano wyboru uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe do Zwierzyńca, które odbędzie się w dniach od 13 do 15 marca 2014 r.

Czytaj więcej: Wyniki naboru na szkolenia

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści załącznika nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego na dostawę tonerów, artykułów eksploatacyjnych, biurowych i papierniczych  z dnia  28 lutego 2014 r.,  do wyceny należy przyjąć:

- w załączniku nr 1 pozycja 2: Konica Minolta 250, bęben światłoczuły, 1 szt.
- w załączniku nr 2 pozycja 4: Konica Minolta 250, TN 211, 11 000 stron, 3 szt.

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), realizacji zadania publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Tytuł zadania publicznego: ,,Spotkania ze sztuką ''

Treść oferty

03.03.2014 r.

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów zewnętrznych do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje w ramach II naboru wniosków Programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego

Projekt „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” jest realizowany przez Gminę Piaski (lidera) w partnerstwie z Gminami: Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków, Łęczna, Ludwin, Milejów, Krasnystaw oraz Miastem Krasnystaw.

Czytaj więcej: Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego

Na horyzoncie kolejna dotacja na drogi – z budżetu Państwa

Gmina Piaski w dniu 30 września 2013 roku złożyła wniosek o dotację na „Przebudowę ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach wraz z przebudową chodników i budową zatok postojowych”. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Czytaj więcej: Na horyzoncie kolejna dotacja na drogi – z budżetu Państwa