INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
O MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA
ODPADÓW FOLIOWYCH

Gmina Piaski informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych, w postaci:
• worków typu big - bag
• folii po sianokiszonce,
• worków foliowych po nawozach,


Firma PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-216 Wąwolnica odbiera wymienione odpady bezpośrednio z terenu nieruchomości.


Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy proszone są o kontakt bezpośrednio z przedsiębiorcą, pod nr tel. 691 - 122 - 383.

Jednocześnie informujemy, że firma nie odbiera odpadów w postaci: folii czarnej, sznurków, siatek, styropianu i innych odpadów.

INFORMACJA

INFORMACJA

             Uprzejmie informujemy, że Gmina Piaski prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zdań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych.a

            Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety (dotyczy mieszkańców gminy Piaski). Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do opracowania stosownego wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Ponadto Gmina Piaski zastrzega sobie prawo do ujęcia we wniosku o dofinansowanie  instalacji,  które będą warunkować uzyskanie jak największej liczby punktów w ramach konkursu.

Czytaj więcej: INFORMACJA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 02 KWIETNIA 2019 r.  

W GODZINACH 9.00-16.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW

W MIEJSCOWOŚCI PIASKI. PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                          ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                           W PIASKACH SP. Z O.O.

Awaria wodociągu

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 29 MARCA 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 11.00  DLA ODBIORCÓW

W MIEJSCOWOŚCI BYSTRZEJOWICE PIERWSZE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Bezpłatne usuwanie azbestu

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Informacja

Informacja o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 

IFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

IFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

             Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., informuje odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, iż po powtórnych badaniach wody przeprowadzonych w dniu 04.03.2019 r. nie stwierdzono  obecności bakterii coli.

Sprawozdanie z badań wody

Rekrutacja

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w dniu 21 marca 2019 roku w Centrum szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych powyższym tematem, m.in. rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno – spożywczej.

Zaproszenie pdf

Agenda Szkolenia pdf

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Czytaj więcej: Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych...