Warsztaty meblowe – 2 edycja

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach „Podstawy odnawiania i stylizacji starych mebli” - 2 edycja.

Informacje na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"

Czytaj więcej: Warsztaty meblowe – 2 edycja

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku zachęca do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to platforma internetowa, za pośrednictwem której możemy poinformować policję o lokalnych zagrożeniach występujących w precyzyjnie wskazanych miejscach. Naniesienie zgłoszenia na mapę skutkuje konkretnymi działaniami podejmowanymi przez mundurowych.

  1. Więcej informacji nt. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie KPP w Świdniku.
  2. Jak nanieść zagrożenie na KMZB? Film instruktażowy.
  3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Link do strony.

Bezpłatne badania mammograficzne

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 r. wynosi 100,00 zł.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Warsztaty

Szanowni Państwo,

Gmina Piaski zaprasza mieszkańców gminy Piaski oraz przedstawicieli podmiotów związanych z gminą Piaski do uczestnictwa w warsztatach dotyczących rozwoju Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe i planowanej przez Gminę Piaski budowy Centrum Dziedzictwa Piask przy Kościelcu oraz w warsztatach przyszłościowych dotyczących rozwoju Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe i roli Centrum Dziedzictwa Piask w tym procesie.

Czytaj więcej: Warsztaty

Zaproszenie do zespołu roboczego dla skonstruowania koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask

Szanowni Państwo,

Gmina Piaski zaprasza mieszkańców gminy Piaski i osoby związane z gminą Piaski do uczestnictwa
w Interdyscyplinarnym zespole roboczym dla skonstruowania koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask przy Kościelcu.  Zespół powołany jest z myślą o wypracowaniu optymalnej koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask i złożeniu optymalnego wniosku aplikacyjnego na konkurs Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, w ramach Programu Kultura,  poddziałanie 1.2. "Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego". Złożenie wniosku aplikacyjnego nastąpi do dnia 16.03.2020 r.

Czytaj więcej: Zaproszenie do zespołu roboczego dla skonstruowania koncepcji funkcjonowania Centrum Dziedzictwa...

Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

            Z inicjatywy Burmistrza Piask zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dot. rozwoju Piask w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Ankieta posłuży do skonstruowania trzech wariantów funkcjonowania Centrum Dziedzictwa Piask zlokalizowanego przy Kościelcu, które w kolejnym etapie poddamy konsultacjom.

Wyniki konsultacji będą bazą do przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Kultura finansowanego ze środków EOG. Termin złożenia wniosku mija 16 marca br.

Ankiety należy wypełnić i złożyć do dnia 13 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Piaskach (na parterze) lub w Miejskim Centrum Kultury (parter) oraz w szkołach i przedszkolach. Ankieta jest również dostępna na głównej stronie www.piaski.pl w aktualnościach gdzie można jej wypełnić on-line.

Dla wszystkich zainteresowanych pogłębionym udziałem w procesie planowania działalności Centrum  przygotowaliśmy inne formy konsultacji społecznych, m.in. warsztaty przyszłościowe, mapowanie, spacer badawczy itp. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej piaski.pl oraz naszego profilu na Facebooku „Gmina Piaski”.

Poniższy link umożliwia wypełnienie ankiety przez internet.

 https://www.survio.com/survey/d/P8V6L9N6Y4V5B9Y9D

Ogłoszenie Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach przekazujemy zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem sporządzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Głównego Inspektora Sanitarnego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

MapaGminy 01 n