Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), realizacji zadania publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Tytuł zadania publicznego: ,,Spotkania ze sztuką ''

Treść oferty

03.03.2014 r.

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów zewnętrznych do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje w ramach II naboru wniosków Programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego

Projekt „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” jest realizowany przez Gminę Piaski (lidera) w partnerstwie z Gminami: Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków, Łęczna, Ludwin, Milejów, Krasnystaw oraz Miastem Krasnystaw.

Czytaj więcej: Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego

Na horyzoncie kolejna dotacja na drogi – z budżetu Państwa

Gmina Piaski w dniu 30 września 2013 roku złożyła wniosek o dotację na „Przebudowę ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach wraz z przebudową chodników i budową zatok postojowych”. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Czytaj więcej: Na horyzoncie kolejna dotacja na drogi – z budżetu Państwa

Wyniki I naboru wniosków o dotacje

Informujemy, iż decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zaakceptowano listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach I naboru wniosków programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”. Zamieszczona poniżej lista wniosków ma charakter warunkowy. Podpisanie umów o dofinansowanie będzie wiązało się z uprzednim spełnieniem przez wnioskodawców wymogów określonych dokumentacją konkursową i decyzjami ekspertów oceniających wnioski.

Czytaj więcej: Wyniki I naboru wniosków o dotacje

Zwrot podatku akcyzowego

BURMISTRZ  PIASK  INFORMUJE

Stawka i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego

        W 2014 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

    Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z o.o. od stycznia 2014 r.

 

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA IV WIZYTĘ STUDYJNĄ

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA IV WIZYTĘ STUDYJNĄ

Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy Szlaku Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Czytaj więcej: INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA IV WIZYTĘ STUDYJNĄ

Wydłużenie terminu

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji uprzejmie informuje, iż wydłużony został termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach I naboru JIIIS/DOT/I/2013. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest na dzień 20 grudnia 2013r. Decyzja o przedłużeniu oceny merytorycznej została podjęta ze względu na dobro Wnioskodawców oraz możliwość zapewnienia jak najbardziej rzetelnej i prawidłowej oceny merytorycznej wszystkich złożonych wniosków.

Powyższe stanowisko zgodne jest z zapisem w Wytycznych dla ubiegających się o dofinasowanie.