Stawki opłat za odbiór odpadów

Burmistrz Piask  informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej   w Piaskach z dnia 28 marca 2013 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 maja 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pok. Nr 2). Wzór deklaracji dostępny jest poniżej. Deklarację można pobrać również od sołtysa danej miejscowości i ze stron Gminy:

- www.piaski.pl (zakładka Dokumenty do pobrania)

- www.umpiaski.bip.lubelskie.pl (zakładka Gospodarka Odpadami)

Czytaj więcej: Stawki opłat za odbiór odpadów