Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów zewnętrznych do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje w ramach naboru wniosków Programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe.doc

- Zapytanie ofertowe.pdf

 

Informacja dotycząca Zapytania Ofertowego

Informacja o naborze

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Informacja o naborze

Termin II naboru wniosków o dotacje

Informujemy, że w dn. 26 marca 2014 roku Komitet Sterującym Programem „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” zatwierdził harmonogram II naboru wniosków o dotacje.

Drugi nabór wniosków o dotacje, skierowany dla 3 grup odbiorców: nowych podmiotów, istniejących przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych,  uruchomiony zostanie 22 kwietnia 2014 roku i potrwa do 30 maja 2014 roku.

Operator Dotacji zastrzega możliwość dokonania zmian w harmonogramie.

Dokumentacja konkursowa dla II naboru wniosków zostanie opublikowana najpóźniej w dniu uruchomienia naboru.

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego

Zapytanie ofertowe dot. Usługi zgłoszenia Znaku Certyfikatu

Zapytanie ofertowe dot. Usługi zgłoszenia Znaku Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego jako znaku towarowego, w ramach Programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".

Szczegóły przedmiotu zapytania zawarte są w załączniku.

Termin wpływu ofert - 20 marca 2014 r., godz. 11.00.

 

Dzień Sołtysa

 Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z Gminy Piaski Pragniemy złożyć życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów w życiu zawodowych, jak i osobistym oraz powodzenia i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji.

  

 

Burmistrz Piask                Z-ca Burmistrza Piask          Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Siczek                 Michał Cholewa                    Paweł Podgórski

Wyniki naboru na szkolenia

Lista osób na trzydniowe szkolenie w dniach 13-15 marca 2014 r. 

Informujemy, że decyzją Komisji Kwalifikacyjnej, obradującej w dniu 10 marca 2014 roku, dokonano wyboru uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe do Zwierzyńca, które odbędzie się w dniach od 13 do 15 marca 2014 r.

Czytaj więcej: Wyniki naboru na szkolenia

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zmiana treści załącznika nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego na dostawę tonerów, artykułów eksploatacyjnych, biurowych i papierniczych  z dnia  28 lutego 2014 r.,  do wyceny należy przyjąć:

- w załączniku nr 1 pozycja 2: Konica Minolta 250, bęben światłoczuły, 1 szt.
- w załączniku nr 2 pozycja 4: Konica Minolta 250, TN 211, 11 000 stron, 3 szt.

Oferta organizacji pozarządowej

Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), realizacji zadania publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Tytuł zadania publicznego: ,,Spotkania ze sztuką ''

Treść oferty

03.03.2014 r.

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów zewnętrznych do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje w ramach II naboru wniosków Programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów