Wydłużenie terminu

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji uprzejmie informuje, iż wydłużony został termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach I naboru JIIIS/DOT/I/2013. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest na dzień 20 grudnia 2013r. Decyzja o przedłużeniu oceny merytorycznej została podjęta ze względu na dobro Wnioskodawców oraz możliwość zapewnienia jak najbardziej rzetelnej i prawidłowej oceny merytorycznej wszystkich złożonych wniosków.

Powyższe stanowisko zgodne jest z zapisem w Wytycznych dla ubiegających się o dofinasowanie.

Bezpłatne informacje z gminy Piask sms-em

 Zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej Gminy do rejestracji w bezpłatnym systemie SMS. W czerwcu Gmina Piaski uruchomiła wyspecjalizowany system SMS-owej komunikacji SISMS, za pomocą którego będzie przekazywać istotne informacje kierowane do wszystkich mieszkańców gminy.

Każdy mieszkaniec będzie miał szansę otrzymywać najświeższe wiadomości bezpośrednio na swój prywatny telefon komórkowy, jeśli tylko zarejestruje się w SMS-owym systemie. Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania SMS* z kodem rejestrującym  o treści tak.lsw03 na numer 661 000 112. Właściwa rejestracja zawsze powinna zakończyć się zwrotnym SMS-em potwierdzającym poprawną rejestrację. W analogiczny sposób w każdej chwili możemy się wyrejestrować: wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym o treści nie.lsw03 na numer 661 000 112

Czytaj więcej: Bezpłatne informacje z gminy Piask sms-em

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba zapłacić raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego. 

W roku 2013 takiej opłaty musimy dokonać:

 do 15 lipca (opłata za lipiec, sierpień i wrzesień),

 do 15 października (opłata za październik, listopad i grudzień).

Czytaj więcej: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Piaskach informuje, że w najblizszym czasie zostanie przeniesiony Targ z ulicy 500-lecia i ulic przyległych na nowo utworzone Targowisko "Mój Rynek" w Piakach przy ulicy Rzeźnianej. Jeżeli jestescie Państwo zainteresowani handlem na nowym Targowisku prosimy o wypełnienie załączonej ankiety w terminie do29 maja 2013 r, i dostarczenie na adres Urzędu Miejskiego w Piaskach lub inkasentom pobierajączym opłaty targowe.

Wizyta studyjna do Szwajcarii

Zespół Szkoleniowo – Doradczy Szlaku Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, ogłasza nabór uczestników na wizytę studyjną do Szwajcarii.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna do Szwajcarii

Stawki opłat za odbiór odpadów

Burmistrz Piask  informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej   w Piaskach z dnia 28 marca 2013 roku właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 31 maja 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pok. Nr 2). Wzór deklaracji dostępny jest poniżej. Deklarację można pobrać również od sołtysa danej miejscowości i ze stron Gminy:

- www.piaski.pl (zakładka Dokumenty do pobrania)

- www.umpiaski.bip.lubelskie.pl (zakładka Gospodarka Odpadami)

Czytaj więcej: Stawki opłat za odbiór odpadów