Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów zewnętrznych do pracy w Komisji Przyznającej Dotacje w ramach II naboru wniosków Programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe o naborze ekspertów

Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego

Projekt „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” jest realizowany przez Gminę Piaski (lidera) w partnerstwie z Gminami: Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków, Łęczna, Ludwin, Milejów, Krasnystaw oraz Miastem Krasnystaw.

Czytaj więcej: Obszar Funkcjonalny Szlaku Jana III Sobieskiego

Na horyzoncie kolejna dotacja na drogi – z budżetu Państwa

Gmina Piaski w dniu 30 września 2013 roku złożyła wniosek o dotację na „Przebudowę ulic Mickiewicza, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach wraz z przebudową chodników i budową zatok postojowych”. Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Czytaj więcej: Na horyzoncie kolejna dotacja na drogi – z budżetu Państwa

Wyniki I naboru wniosków o dotacje

Informujemy, iż decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zaakceptowano listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach I naboru wniosków programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”. Zamieszczona poniżej lista wniosków ma charakter warunkowy. Podpisanie umów o dofinansowanie będzie wiązało się z uprzednim spełnieniem przez wnioskodawców wymogów określonych dokumentacją konkursową i decyzjami ekspertów oceniających wnioski.

Czytaj więcej: Wyniki I naboru wniosków o dotacje

Zwrot podatku akcyzowego

BURMISTRZ  PIASK  INFORMUJE

Stawka i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego

        W 2014 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Piask w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

    Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z o.o. od stycznia 2014 r.

 

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA IV WIZYTĘ STUDYJNĄ

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA IV WIZYTĘ STUDYJNĄ

Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy Szlaku Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Czytaj więcej: INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA IV WIZYTĘ STUDYJNĄ

Wydłużenie terminu

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji uprzejmie informuje, iż wydłużony został termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach I naboru JIIIS/DOT/I/2013. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest na dzień 20 grudnia 2013r. Decyzja o przedłużeniu oceny merytorycznej została podjęta ze względu na dobro Wnioskodawców oraz możliwość zapewnienia jak najbardziej rzetelnej i prawidłowej oceny merytorycznej wszystkich złożonych wniosków.

Powyższe stanowisko zgodne jest z zapisem w Wytycznych dla ubiegających się o dofinasowanie.

Bezpłatne informacje z gminy Piask sms-em

 Zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej Gminy do rejestracji w bezpłatnym systemie SMS. W czerwcu Gmina Piaski uruchomiła wyspecjalizowany system SMS-owej komunikacji SISMS, za pomocą którego będzie przekazywać istotne informacje kierowane do wszystkich mieszkańców gminy.

Każdy mieszkaniec będzie miał szansę otrzymywać najświeższe wiadomości bezpośrednio na swój prywatny telefon komórkowy, jeśli tylko zarejestruje się w SMS-owym systemie. Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania SMS* z kodem rejestrującym  o treści tak.lsw03 na numer 661 000 112. Właściwa rejestracja zawsze powinna zakończyć się zwrotnym SMS-em potwierdzającym poprawną rejestrację. W analogiczny sposób w każdej chwili możemy się wyrejestrować: wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym o treści nie.lsw03 na numer 661 000 112

Czytaj więcej: Bezpłatne informacje z gminy Piask sms-em

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

MapaGminy 01 n