Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP

Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych - drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA), a także pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
– obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59

W związku z wprowadzeniem powyższych stopni alarmowych prosimy mieszkańców Gminy Piaski o zwracanie szczególnej uwagi na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia takie jak: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby czy plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych oraz samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące sytuacje oraz potencjalne zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonów 112 oraz 997.

  Informacje na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

 https://rcb.gov.pl/bravo-w-malopolsce-alfa-i-alfa-crp-w-calym-kraju/

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe Utrzymanie Dróg na terenie Gminy Piaski - wykaz telefonów

 Drogi gminne

 Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.

W godzinach od 7-15

 Stacjonarny: (81)58-21-364

 Komórkowy: 602-753-655 oraz 606-964-132

 W godzinach od 15-7

 Stacjonarny: (81)58-21-113

 Komórkowy: 606-963-762 oraz 606-964-037 

Czytaj więcej: Zimowe utrzymanie dróg

ZERO WASTE

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach ZERO WASTE

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy warsztatów poznają ideę Zero Waste, która zakłada, że każdy z nas może ograniczyć lub wręcz całkowicie zrezygnować z produkowania odpadów.

Uczestnicy dowiedzą się jak kupować, przechowywać i przygotowywać żywność, żeby jej nie marnować. Poznają sposoby na wyeliminowanie z domu szkodliwych produktów kosmetyczno-higienicznych i chemii gospodarczej i zastąpienie ich równie skutecznymi, tanimi, naturalnymi i zdrowymi środkami.

Czytaj więcej: ZERO WASTE

PTASIA GRYPA

Ptasia grypa - jest wirusową, wysoce zjadliwą chorobą atakującą ptactwo dzikie i hodowlane. Objawy kliniczne u drobiu są mało charakterystyczne, a ich nasilenie zależy od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, z wydzieliny z oczu i dróg oddechowych. Głównym źródłem zagrożenia dla ludzi i zwierząt są ptaki wolnożyjące będące bezobjawowymi nosicielami wirusa ptasiej grypy. Źródłem zakażenia może być woda, skażona pasza oraz nieodkażona odzież robocza i sprzęt oraz zanieczyszczone środki transportu.
Chcesz się ustrzec ptasiej grypy? Stosuj się do poniższych zaleceń:

Czytaj więcej: PTASIA GRYPA

Zmiana organizacji ruchu

Zmiana organizacji ruchu przy Urzędzie Miejskim w Piaskach, wjazd na parking dla interesantów od strony bramy głównej  (lewa strona).

   

Inwentaryzacjia folii rolniczych

Informacja o naborze deklaracji w ramach inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Piaski.
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza czy spełnione zostaną wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu o przyznanie środków na realizację programu.

Czytaj więcej: Inwentaryzacjia folii rolniczych

Warsztaty

Obwody łowieckie

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

MapaGminy 01 n