Rozpoczynamy trzeci nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

Informujemy, że kolejny nabór na utylizację azbestu prowadzony będzie do 24 maja 2019 r.
Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r.
Więcej informacji na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2.

2 Maja Urząd Miejski w Piaskach będzie nieczynny

WAŻNE OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Piask z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piaskach

2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy.

Ważny komunikat

Ważny komunikat

Informujemy, że w naszym przedszkolu rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 i 2015.

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci, które nie zostały obecnie przyjęte do przedszkola, jak i pozostałych zainteresowanych na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono

7 maja 2019 r. o godzinie 15.30. w nowym budynku przedszkola przy ulicy Braci Jaroszów 1A .

                                                                                               Małgorzata Białoch

                                                                                               Miejsko-Gminne Przedszkole   w Piaskach

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 26 KWIETNIA 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 13.00 

DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI KAWĘCZYN OD NUMERU 13A DO NUMERU 20.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                                     ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                                                                                    W PIASKACH SP. Z O.O.

Akcja przeszukiwania lasów w celu poszukiwania padłych dzików

Burmistrz Piask informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku od godz. 8.00 na terenie gminy Piaski odbędzie się akcja przeszukiwania lasów, której celem jest poszukiwanie i zgłoszenie do badań pod względem ASF padłych dzików.

Akcją przeszukiwań objęte zostaną kompleksy leśne: Las Borkowszczyzna i Las Stefanówka.

W organizacji i przeprowadzeniu akcji będą brali udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku, przedstawiciele Nadleśnictwa Świdnik, myśliwi z Koła Łowieckiego Nr 151 ŻUBR i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piaski. Organem nadzorującym akcję jest Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Akcja została zorganizowana w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Uprzejmie prosi się mieszkańców o ograniczenie poruszania się na obszarach leśnych w dniu kiedy będzie przeprowadzane przeszukanie. W związku z działaniami możliwe jest nagłe wbieganie zwierząt na drogi. Kierowcy poruszający się po drogach w wyznaczonym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy.

Wielkanoc 2019

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
O MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA
ODPADÓW FOLIOWYCH

Gmina Piaski informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych, w postaci:
• worków typu big - bag
• folii po sianokiszonce,
• worków foliowych po nawozach,


Firma PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-216 Wąwolnica odbiera wymienione odpady bezpośrednio z terenu nieruchomości.


Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy proszone są o kontakt bezpośrednio z przedsiębiorcą, pod nr tel. 691 - 122 - 383.

Jednocześnie informujemy, że firma nie odbiera odpadów w postaci: folii czarnej, sznurków, siatek, styropianu i innych odpadów.

INFORMACJA

INFORMACJA

             Uprzejmie informujemy, że Gmina Piaski prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zdań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych.a

            Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety (dotyczy mieszkańców gminy Piaski). Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do opracowania stosownego wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Ponadto Gmina Piaski zastrzega sobie prawo do ujęcia we wniosku o dofinansowanie  instalacji,  które będą warunkować uzyskanie jak największej liczby punktów w ramach konkursu.

Czytaj więcej: INFORMACJA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 02 KWIETNIA 2019 r.  

W GODZINACH 9.00-16.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW

W MIEJSCOWOŚCI PIASKI. PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                          ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                           W PIASKACH SP. Z O.O.

Awaria wodociągu

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 29 MARCA 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 11.00  DLA ODBIORCÓW

W MIEJSCOWOŚCI BYSTRZEJOWICE PIERWSZE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY