Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 8 LUTEGO 2019r. Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 15.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI PIASKI. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                                     ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                                            W PIASKACH SP. Z O.O.

Zmiana stawek w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK

W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

             Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Piask zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach Nr III/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r., poz. 6139) – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zgodnie z powyższą uchwałą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2019 r wynoszą:

Czytaj więcej: Zmiana stawek w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść Ogłoszenia

Zwrot Podatku Akcyzowego 2019

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

* w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

* w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

* od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

* od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wynosi 100,00 zł.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

LGD informacja o Naborze

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu.

Informacje o wyłączeniach na stronie internetowej: https://pgedystrybucja.pl

Formularz do zamówienia newslettera z informacjami o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

Boże Narodzenie 2018

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

24 grudnia 2018 roku (poniedziałek)

Urząd Miejski w Piaskach oraz Centrum Usług Wspólnych będą nieczynne.

Szkolenie dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku informuje, że w dniach 05 i 12 grudnia 2018 r. o godz. 8.30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdniku odbędzie się szkolenie teoretyczne dla rolników z zakresu wymagań przy uboju zwierząt gospodarskich na potrzeby własne (WŁASNA KONSUMPCJA DOMOWA).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. szkoleniu proszone są o zgłoszenie się w dniu szkolenia w:


Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 1 21-045 Świdnik
nr telefonu do kontaktu (81)468 70 25

Jak oszczędzić na energii i dostać dotacje?

07 grudnia w godzinach 9-11 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach odbędzie się spotkanie z doradcami z Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego, którzy udzielą bezpłatnych porad o tym jak oszczędzić na rachunkach za energię oraz w jaki sposób skorzystać z dotacji na ten cel. - Doradcy udzielą wszelkich informacji o możliwościach wymiany kotłów, ocieplenia budynków, wymiany okien, montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz możliwościach dofinansowania do tych inwestycji.

Doradzą także jak korzystnie zmienić dostawcę energii – mówi Henryk Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii w Urzędzie Marszałkowskim Lublin. Wysokość dofinansowania termomodernizacji zależy od dochodów na osobę w gospodarstwie domowym i może sięgać od 30 do 90 procent wartości inwestycji, ale nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych. Obejmuje wymianę kotłów na urządzenia piątej generacji, okien, ociepleń budynków. Można również otrzymać preferencyjny kredyt na instalację urządzeń do produkcji odnawialnej energii (solary, panele fotowoltaiczne). Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy!!!