Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 26 KWIETNIA 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 13.00 

DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI KAWĘCZYN OD NUMERU 13A DO NUMERU 20.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                                     ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                                                                                    W PIASKACH SP. Z O.O.

Akcja przeszukiwania lasów w celu poszukiwania padłych dzików

Burmistrz Piask informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 roku od godz. 8.00 na terenie gminy Piaski odbędzie się akcja przeszukiwania lasów, której celem jest poszukiwanie i zgłoszenie do badań pod względem ASF padłych dzików.

Akcją przeszukiwań objęte zostaną kompleksy leśne: Las Borkowszczyzna i Las Stefanówka.

W organizacji i przeprowadzeniu akcji będą brali udział: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku, przedstawiciele Nadleśnictwa Świdnik, myśliwi z Koła Łowieckiego Nr 151 ŻUBR i strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piaski. Organem nadzorującym akcję jest Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Akcja została zorganizowana w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Uprzejmie prosi się mieszkańców o ograniczenie poruszania się na obszarach leśnych w dniu kiedy będzie przeprowadzane przeszukanie. W związku z działaniami możliwe jest nagłe wbieganie zwierząt na drogi. Kierowcy poruszający się po drogach w wyznaczonym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy.

Wielkanoc 2019

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
O MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO PRZEKAZANIA
ODPADÓW FOLIOWYCH

Gmina Piaski informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych, w postaci:
• worków typu big - bag
• folii po sianokiszonce,
• worków foliowych po nawozach,


Firma PPHU T-R BUD Tomasz Siwiec, Zawada 63, 24-216 Wąwolnica odbiera wymienione odpady bezpośrednio z terenu nieruchomości.


Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy proszone są o kontakt bezpośrednio z przedsiębiorcą, pod nr tel. 691 - 122 - 383.

Jednocześnie informujemy, że firma nie odbiera odpadów w postaci: folii czarnej, sznurków, siatek, styropianu i innych odpadów.

INFORMACJA

INFORMACJA

             Uprzejmie informujemy, że Gmina Piaski prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zdań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych.a

            Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety (dotyczy mieszkańców gminy Piaski). Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do opracowania stosownego wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Ponadto Gmina Piaski zastrzega sobie prawo do ujęcia we wniosku o dofinansowanie  instalacji,  które będą warunkować uzyskanie jak największej liczby punktów w ramach konkursu.

Czytaj więcej: INFORMACJA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 02 KWIETNIA 2019 r.  

W GODZINACH 9.00-16.00 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW

W MIEJSCOWOŚCI PIASKI. PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                          ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                           W PIASKACH SP. Z O.O.

Awaria wodociągu

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 29 MARCA 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 11.00  DLA ODBIORCÓW

W MIEJSCOWOŚCI BYSTRZEJOWICE PIERWSZE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Bezpłatne usuwanie azbestu

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Informacja

Informacja o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

 

IFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

IFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

             Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., informuje odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, iż po powtórnych badaniach wody przeprowadzonych w dniu 04.03.2019 r. nie stwierdzono  obecności bakterii coli.

Sprawozdanie z badań wody