Sprzedaż drewna

Poszukiwane lokalne historie

Świąteczna Zawierucha

Kondolencje

Z przykrością informujemy, że w dniu 06 grudnia 2017 r.
zmarła Anna Korbus, która w latach 1990-2008 pełniła
funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach.

Pogrzeb ŚP. Anny Korbus odbędzie się dnia 09 grudnia 2017 r.
o godz. 13stej w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku.

Rodzinie, przyjaciołom i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Ogłoszenie

Mikołajki 2017

W dniu 24.11.2017r. Urząd Miejski w Piaskach Nieczynny

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

 

w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek)


Urząd Miejski w Piaskach będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarządzenie 42/2017

Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Piask z dnia 25 października 2017 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

Od szkolenia do zatrudnienia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piaski” jest dotowana na podstawie umowy nr 221/2017/D/OZ z dnia 08.06.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie