Aktualności

DOWOZY DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, informujemy Państwa o możliwości zgłoszenia takiej potrzeby do Urzędu Miejskiego w Piaskach telefonicznie pod nr tel. (81) 58 21 801 w godz. od 7.15 do 15.15.

Data publikacji: 2021-01-14, 14:30

Ogłoszenia

Konsultacje S12

Burmistrz Piask informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach trwających działań informacyjnych udostępniła mieszkańcom naszej Gminy dokumentację projektową dotyczącą budowy odcinka drogi ekspresowej S12 przebiegającego przez teren Gminy Piaski: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”, Część 1 Odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) - Dorohucza (w. Dorohucza) długość ok. 12,93 km.

Autor: Paweł Martyna , 2021-01-12, 14:55

Przejdź do starszych aktualności