Aktualności

Nowe obowiązki dla organizacji pozarządowych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 31 października 2021 r. wprowadził w życie nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021 poz. 1132), która nałożyła na organizacje pozarządowe(z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Data publikacji: 2022-01-26, 7:54

Ogłoszenia

Zostań honorowym krwiodawcą

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Głęboko wierzymy, że wesprzecie Państwo działania RCKiK w Lublinie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-20, 8:50

Przejdź do wszystkich aktualności