Urząd Miejski w Piaskach

ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski

telefon stacjonarny : 81 58 21 020

faks:  81 56 57 149

Sekretariat telefon stacjonarny: 81 58 21 020

e-mail: um@piaski.pl

URZĄD MIEJSKI W PIASKACH:

NIP: 713-17-86-855

REGON: 000549105

GMINA PIASKI:

NIP: 712-29-78-584

REGON: 431019945

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałki:  9.00 - 17.00

wtorki, środy, czwartki, piątki:  7.15 - 15.15

W sytuacjach nagłych zgonów w dni wolne od pracy USC, istnieje możliwość sporządzenia aktu zgonu.

Kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC: 537 017 926


Uwaga Mieszkańcy

Wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych oraz innych należności na rzecz gminy należy uiszczać w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach, ul. Lubelska 98.

Opłaty dokonywane w Banku zwolnione są z dodatkowych opłat i prowizji

Zmiana numerów kont bankowych!

1.Wpłaty zobowiązań podatkowych z tytułu:

podatek rolny

podatek od nieruchomości

podatek leśny 

podatek od środków transportowych

konto nr 53 8689 0007 0000 0130 2000 0210

2.Wpłaty za gospodarowanie odpadami 

konto nr 58 8689 0007 0000 0130 2000 0120

3.Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej i pozostałe należności:

konto nr 42 8689 0007 0000 0130 2000 0020

Data publikacji: 2020-01-16, 10:01