Wydział / Pracownik Kontakt
Sekretariat81 58-21-020, 81 58-21-122
fax. 81 56-57-149
pok. 12
Sekretarz81 58-21-020
pok. 13
Skarbnik81 58-21-805
pok. 18
Wydział Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem:
 
Kierownik, Planowanie Przestrzenne
 
Drogi, Oświetlenie, Instalacje OZE
 
Ochrona Środowiska, Odpady, Zamówienia Publiczne
  
 
 
81 56-57-142, pok. 5
 
81 58-21-806, pok. 5
 
81 58-21-099, pok. 2
Rada Miejska
81 58-21-803
pok. 15
Informatyk81 58-21-803
pok. 15
Księgowość81 58-21-809
pok. 17
Podatki81 58-21-807
Działalność Gospodarcza81 58-21-801
pok. 16
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej81 58-21-801
pok. 16
Fundusze Europejskie81 58-22-939
81 56-57-141
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności81 58-21-802
pok. 4

W sytuacjach nagłych zgonów w dni wolne od pracy USC, istnieje możliwość sporządzenia aktu zgonu. Kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC: 537 017 926
 

Data publikacji: 2020-04-14, 10:10