Dyrektor: Małgorzata Białoch


Dane kontaktowe:

ul. Braci Jaroszów 1A, 21-050 Piaski

tel./fax: 81 58 21 044

e-mail: przedszkolepiaski@poczta.onet.pl

Strona www: https://piaski.przedszkolna.net/

Facebook: https://www.facebook.com/PrzedszkolePiaski


O Przedszkolu

Przedszkole Małych Odkryców w Piaskach to placówka siedmiooddziałowa. Zapewnia opiekę i edukację 150 dzieciom w 7 oddziałach zbliżonych wiekowo.

Przedszkole jest czynne od 6:30 do 16:30.

Zatrudnionych jest 12 nauczycieli oraz 2 logopedów, katecheta, a także 9 pracowników niepedagogicznych.

Przedszkole zapewnia każdemu wychowankowi warunki do wszechstronnego rozwoju, uwzględniając indywidualne możliwości dzieci.

Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców, środowiska przy jednoczesnej ich współpracy. Jesteśmy po to, aby otoczyć dziecko fachową opieką i przyjazną atmosferą.


Data publikacji: 2020-04-06, 14:12