Projekt pn. „Gmina Piaski dla Seniorów” jest realizowany w ramach inicjatywy partnerskiej z działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt jest kontynuacją wsparcia dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Piaski. Przez ostatnie dwa lata w naszej gminie realizowany był projekt pn.   „Aktywny senior w gminie Piaski”. Z uwagi na ogromne zainteresowanie seniorów tą formą wsparcia, z radością informujemy, że działania dla nich powracają. Dzięki staraniom samorządu oraz Burmistrza Piask, udało się uzyskać dofinansowanie na kontynuację zajęć i rozszerzenie katalogu ofert dla mieszkańców gminy Piaski powyżej 60 roku życia. Burmistrz Michał Cholewa wraz z Lokalną Grupą Działania „Dolina Giełczwi”, Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum utworzył dzienny Dom Pomocy. Ośrodek świadczy całodzienne usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i specjalistyczne. Dla seniorów zostaną przygotowane zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i terapeutyczne, które do tej pory cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nie zapomnimy o zapewnieniu pomocy psychologicznej i poradnictwie życiowym, jak również szeroko rozumianej integracji. Dla osób, które nie będą chciały skorzystać z całodniowego pobytu w ośrodku, przygotowaliśmy alternatywę - wznawiamy działalność Klubu Seniora! I, jak poprzednio, zapraszamy zarówno do udziału w zajęciach, jak i do skorzystania ze wsparcia psychologa, psychoterapeuty i prawnika. Osoby starsze są objęte także opieką specjalistów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Z myślą o nich otworzona została wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Seniorzy maja również możliwość skorzystania z teleopieki, by, zwłaszcza żyjąc samotnie, bezpiecznie mogli otrzymać fachową pomoc zdrowotną. Relacje z bieżącej działalności Seniorów dostępne są na stronie https://www.facebook.com/profile.php?id=100063354362813

Data publikacji: 2023-01-27, 12:03