Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Nowe obowiązki dla organizacji pozarządowych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 31 października 2021 r. wprowadził w życie nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021 poz. 1132), która nałożyła na organizacje pozarządowe(z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-26, 7:54

Przejdź do aktualności

Oddawanie krwi
Akcja honorowego oddawania krwi

W dniu 28.01.2022 r. (piątek), w godzinach 9.00-13.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Zachęcamy do czynnego udziału w zbiórce oraz prosimy o rozpowszechnienie informacji pośród pracowników państwa jednostek oraz podległych komórek.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-24, 12:43

Przejdź do aktualności

Otwarty konkurs
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Gminy Piaski w obsza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-24, 12:21

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 stycznia 2022 r. o godzinie 13:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-21, 0:00

Przejdź do aktualności

Honorowy Krwiodawca

Ogłoszenia

Zostań honorowym krwiodawcą

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Głęboko wierzymy, że wesprzecie Państwo działania RCKiK w Lublinie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-20, 8:50

Przejdź do aktualności

Radykalne uproszczenia dla rolników

Ogłoszenia

Radykalne uproszczenia dla rolników

Misją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-19, 12:18

Przejdź do aktualności

Stopień alarmowy ALFA-CRP

Ogłoszenia

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-19, 8:05

Przejdź do aktualności

Informacja wojewody
INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że 17 oraz 22 grudnia 2021 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 oraz 21 grudnia 2021 r. (odpowiednio: Dz. U. poz. 2330 i poz. 2378) zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-13, 7:35

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Ogłoszenia

Bezpłatne badania dla rolników

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie podpisał umowę z Ministrem Zdrowia na kontynuację realizacji zadania zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie zadania nr 2 pn. Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, Celu Operacyjnego nr 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-10, 15:30

Przejdź do aktualności

LGD nabór

Ogłoszenia

Dotacje na start

Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi" informuje o planowanym ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej"

Autor: Krzysztof Czupryn , 2022-01-06, 18:53

Przejdź do aktualności