Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuje, że 1 września 2020 roku zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Armii Krajowej 2 w Piaskach. 

  

PSZOK będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00.

 

Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.
/-/ Zbigniew Jączyk

Data publikacji: 2020-09-01, 12:30