Rysunek poglądowy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznej, której przedmiotem jest pozyskanie opinii mieszkańców Gminy Piaski na temat koncepcji budowy zalewu w miejscowości Piaski.

Konsultacja została opublikowana w Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Piaski pod adresem https://konsultacje.piaski.pl. Bezpośredni link do konsultacji - Budowa zalewu w Piaskach.

Gmina Piaski planuje pozyskać środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa zalewu wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, które będą podstawą do aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne.  

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, konsultację odbywają się w formie elektronicznej. W załączniku dostępna jest wizualizacja projektowanego zalewu wraz z opisem inwestycji.

Wszelkie uwagi i opinie związane z koncepcją prosimy przesyłać na adres mailowy: zalew@piaski.pl, z zastrzeżeniem, że wiadomości anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Data publikacji: 2020-09-17, 18:49


Załączniki:

1. Budowa zalewu w Piaskach - wizualizacja projektowanego zalewu wraz z opisem inwestycji
2. Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Piask z dnia 1 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych