Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach od dnia 1 września 2020 r. realizuje projekt pt. „Nowe możliwości w Gminie Piaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 25 osób (17 kobiet i 8 mężczyzn w wieku od 21 do 54 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Piaski pozostających bez zatrudnienia i/lub zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku kwalifikujące się pod względem dochodu do świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach projektu przewidziano:

- przeprowadzenie indywidualnych diagnoz potrzeb,

- spotkania z doradcą zawodowym

- szkolenia zawodowe,

- szkolenia kompetencyjne,

- staże zawodowe.

Dla każdego uczestnika projektu zostanie stworzona indywidualna ścieżka reintegracji zawodowej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają wsparcie w formie pracy socjalnej i zasiłków.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piaskach nr. tel. 081 58 21 362.

Data publikacji: 2020-09-28, 12:31