Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z:

  • INDYWIDUALNYCH SZKOLEŃ zawodowych z egzaminem zewnętrznym
  • BONÓW SZKOLENIOWYCH

w ramach projektu pt.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)"- Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Do projektu będą kwalifikowane osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, należące do tzw. kategorii NEET (tzn. niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń ze środków publicznych w przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie).

Wnioski są dostępne na stronie:

http://swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, w pokoju 15 lub pod nr tel. 81 461 35 15.

Data publikacji: 2020-11-13, 15:09


Załączniki:

1. PLAKAT

Galeria zdjęć