INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 27 marca 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 546), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadza m.in.:

- dodatkowe ograniczenie działalności obiektów sportowych, ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) w podklasie 93.11.Z – do dnia 9 kwietnia 2021 r.;

- zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem oraz pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętymi w PKD w podklasie 96.02.Z), a także działalności związanej z prowadzeniem salonów tatuażu i piercingu – do dnia 9 kwietnia 2021 r.;

- zamknięcie sklepów budowlanych, remontowych, meblowych zlokalizowanych w obiektach handlowych, usługowych, w tym parkach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 – do dnia 9 kwietnia 2021 r.;

- zwiększenie dystansu/limitu osób (z wyłączeniem obsługi) przebywających m.in. w  obiektach handlowych, usługowych, na targowiskach:

a) z dotychczasowych 10 m2 do 15 m2 – przy powierzchni do 100 m2,

b) z dotychczasowych 15m2 do 20 m2 – przy powierzchni powyżej 100 m2

- przypadających na jedną osobę;

- zwiększenie dystansu/limitu osób przebywających w budynkach kultu religijnego z  dotychczasowych 15 m2 do 20 m2 - przypadających na jedną osobę,

- zmiany w obrębie osób uprawnionych do objęcia szczepieniami przeciwko COVID-19 w  ramach etapu „I”.

Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w  związku z wystąpieniem stanu epidemii.                                        WOJEWODA LUBELSKI
                                                /-/
                                                Lech Sprawka

Data publikacji: 2021-03-30, 11:56


Załączniki:

1. Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 26 marca 2021. doc.pdf
2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń.pdf