Konsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne

Przedmiot konsultacji:
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Piaski, że przygotowana została „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piaski na lata 2021-2026”.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowany osoby, organizacje i instytucje do konsultacji społecznych projektu dokumentu.

Termin konsultacji:

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 28  lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Forma konsultacji
Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piaskach, na adres e-mailowy: ops_piaski@wp.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną przesłaną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach na adres:  ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w konsultacjach!

Data publikacji: 2021-07-27, 14:14


Załączniki:

1. formularz-zglaszania-uwag-do-Strategii.docx
2. STRATEGIA PIASKI 2021-2026-konsultacje.pdf