Komunikat

Uwaga dla mieszkańców korzystających z wodociągu Brzeziczki

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp z o.o. informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku w dniu 07.09.2021 po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, wydał decyzję, w której stwierdził warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody poddawanej stałej dezynfekcji.

Zgodnie z w/w decyzją zaleca się aby osoby szczególnie wrażliwe (małe dzieci i osoby starsze) spożywały wodę ze wskazanego wodociągu po przegotowaniu. Wodociąg zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Brzeziczki, Brzezice, Piaski Wielkie, Emilianów, Majdan Brzezicki, Józefów, Nowiny, Piaski Górne. 

Data publikacji: 2021-09-07, 14:58


Załączniki:

1. Komunikat nr 2 wodociąg Brzeziczki 07.09.2021.pdf