Aktualność

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna, 2020-04-24, 0:00

Przejdź do aktualności

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 16 czerwca 2020 roku
Aktualność

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 16 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 16 czerwca 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna, 2020-06-10, 15:16

Przejdź do aktualności

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Piaskach 28 sierpnia 2020 roku
Aktualność

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna, 2020-08-21, 15:22

Przejdź do aktualności

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piaskach 17 września 2020 roku
Aktualność

Porządek obrad XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 17 września 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 17 września 2020 r. o godzinie 13:30. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna, 2020-09-15, 0:00

Przejdź do aktualności

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 września 2020 roku
Aktualność

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 września 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 września 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Autor: Paweł Martyna, 2020-09-24, 14:59

Przejdź do aktualności