Wykaz numerów telefonów, pod którymi można uzyskać
informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg.


 

  1. Drogi gminne.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O. O.

W godzinach 7:00 - 15:00:

Telefon stacjonarny: 81 58 21 364

Telefony komórkowe: 602 753 655, 606 964 132

W godzinach 15:00 - 7:00:

Telefon stacjonarny: 81 58 21 113

Telefony komórkowy: 606 963 762

  1. Drogi powiatowe:

Telefon komórkowy: 791 118 822, 533 011 000

  1. Drogi wojewódzkie:

Telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg w ZDW Lublin: 81 74 95 328

  1. Drogi krajowe:

DK12/17 (Lublin - Chełm/ Lublin - Zamość)

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

Całodobowy telefon Terenowego Punktu Informacji Drogowej Oddział w Lublinie: 81 53 28 582

Data publikacji: 2022-12-16, 8:57


Galeria zdjęć