Rozbudowa

Rozbudowa drogi gminnej nr 105824L – ul. A. Mickiewicza w Piaskach

Treść: Rozbudowa drogi gminnej nr 105824L – ul. A. Mickiewicza w Piaskach

Planowane roboty budowlane obejmują rozbudowę drogi gminnej nr 105824L - ul. A. Mickiewicza w Piaskach w kilometrażu 0+361 w zakresie budowy nowej jezdni, chodnika oraz oświetlenia.

DOFINANSOWANIE 1 091 518,42 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 819 197,36 zł

DATA PODPISANIA UMOWY LISTOPAD 2023

Data publikacji: 2024-02-26, 15:14