Opieka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach w roku 2024 r. realizuje Program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024.

Program „ Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi tj. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma na celu odciążyć opiekuna poprzez przejęcie opieki nad osobą niepełnosprawną, a tym samym zapewnienie opiekunowi czasu na odpoczynek, regenerację. załatwienie swoich spraw.

Usługi opiekuńcze świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.Data publikacji: 2024-03-24, 21:16