Ptasia grypa - jest wirusową, wysoce zjadliwą chorobą atakującą ptactwo dzikie i hodowlane. Objawy kliniczne u drobiu są mało charakterystyczne, a ich nasilenie zależy od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, z wydzieliny z oczu i dróg oddechowych. Głównym źródłem zagrożenia dla ludzi i zwierząt są ptaki wolnożyjące będące bezobjawowymi nosicielami wirusa ptasiej grypy. Źródłem zakażenia może być woda, skażona pasza oraz nieodkażona odzież robocza i sprzęt oraz zanieczyszczone środki transportu.
Chcesz się ustrzec ptasiej grypy? Stosuj się do poniższych zaleceń:

 

1. Spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 0C.
2. Myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy.
3. Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci.
4. Zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania.
5. Myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci.
6. Przestrzegaj zakazu przewozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.
Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej informacji na temat grypy ptaków można uzyskać na stronie internetowej PSSE Świdnik oraz  na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego: http://gis.gov.pl/


Data publikacji: 2020-01-03, 12:57