Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym województwie, rekomenduję ograniczenie wizyt w gminnych jednostkach organizacyjnych (Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Miejska Biblioteka Publiczna, Urząd Miejski w Piaskach) do wyjątkowych przypadków np. związanych ze sporządzeniem aktu zgonu.

Proszę o rozważne zachowanie i zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie. Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia. Z tego też względu rekomenduję ograniczenie wszelkiej aktywności społecznej.  Ponadto wszystkie osoby, które w ostatnich dniach wróciły z terenów, gdzie odnotowano przypadki zachorowań, powinny stałe monitorować swój stan zdrowia przez minimum 14 dni.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia związanego z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa należy kontaktować się całodobową infolinią NFZ: 800 190 590 bądź Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Burmistrz Piask
/-/Michał Cholewa

Data publikacji: 2020-03-19, 12:40