Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii,
konserwatorzy sieci wodociągowej nie będą odczytywali stanu wodomierzy w I kwartale 2020 r.

Z uwagi na powyższe proszę mieszkańców, aby w okresie od 01-20 KWIETNIA podali stan wodomierza telefonicznie na podane nr telefonów:

  • dla wszystkich rejonów: Biuro ZUK: 606 964 132, 81 58 21 364
  • dla rejonu: Piaski, Kębłów – 660 758 327
  • dla rejonu: Gardzienice, Brzeziczki – 606 964 036
  • dla rejonu: Bystrzejowice, Wierzchowiska – 606 963 573
  • dla rejonu: Kozice – 509 031 592
  • lub poprzez e-mail: zgkpiaski@gmail.com, zgk.piaski@interia.pl

Stan wodomierza można również wysłać poprzez naszą stronę internetową www.zukpiaski.pl poprzez zakładkę Kontakt.

W przypadku gdy Zakład Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o.o. nie zostanie poinformowany o wskazaniach wodomierza, naliczy opłaty za taką ilość wody jaka została pobrana w IV kwartale 2019r. Ewentualne korekty zafakturowanej ilości wody nastąpią w II kwartale 2020 r.

Proszę mieszkańców o wyrozumiałość i kontakt z pracownikami Spółki.

/Prezes Zarządu/
Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach sp. z o.o.

Data publikacji: 2020-03-25, 12:30