Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy Piaski, Burmistrz Piask wydał Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Piaskach. Na jego podstawie, do odwołania zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Ograniczenie to nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dziecka, wydania dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu.

W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Lubelskiej 77.

Data publikacji: 2020-03-25, 13:06


Załączniki:

1. Zarządzenie Burmistrza Piask z dnia 23 marca 2020 r.