Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o zaplanowanych naborach wniosków w zakresie:

  1. Podejmowania działalności gospodarczej (nabór 1/2020) - limit środków 660 000 zł
  2. Rozwijania działalności gospodarczej (nabór 2/2020) - limit środków 158 427 zł
  3. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór 3/2020) - limit środków 145 624 zł
  4. Działań ukierunkowanych na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej (nabór 4/2020) - limit środków 50 000 zł

TERMIN NABORÓW: 4 – 20 sierpnia 2020 r.

Zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy zachęcamy do udziału w webinariach dla Wnioskodawców.

Zgłoszenia uczestnictwa w webinariach biuro LGD przyjmuje do dnia 5 lipca br.


TERMINY WEBINARIÓW:

  • Webinarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 3/2020 lub 4/2020 odbędzie się w dniu 8 lipca (środa) o godz. 10.00
  • Webinarium dla przedsiębiorców zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 2/2020 odbędzie się w dniu 8 lipca (środa) o godz. 14.00
  • Webinarium dla osób fizycznych, mieszkańców obszaru LSR zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru nr 1/2020 odbędzie się w dniu 9 lipca (czwartek) o godz. 10.00

Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej LGD: www.dolinagielczwi.org

Data publikacji: 2020-06-29, 16:32


Galeria zdjęć