W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3  czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów  realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które  wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku: "Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę".

Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Data publikacji: 2020-07-06, 16:49


Załączniki:

1. Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa