ANALIZA CENOWA RYNKU

dot. przeprowadzenia szkolenia ekspertów w ramach projektu pn. „Gmina z Klimatem - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Piaski”


w związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. ,,Gmina z Klimatem - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Piaski" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Gmina Piaski zaprasza do składania ofert mających na celu Analizę Cenową Rynku zamówienia dot. przeprowadzenia szkolenia ekspertów składającego się z dwóch bloków:

I. szkolenie stacjonarne obejmujące następujące zagadnienia:

  1. zwiększenie wiedzy uczestników na temat różnych rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) oraz narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach;
  2. narzędzia strategiczne wdrażania błękitno zielonej infrastruktury do miast;
  3. warsztaty projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach

II. szkolenie wyjazdowe - miejsce: Bydgoszcz obejmujące następujące zagadnienia:

  1. omówienie założeń projektu retencji miasta Bydgoszcz;
  2. wykorzystanie dobrych praktyk oraz przedstawienie rozwiązań związanych z retencją i wykorzystaniem wód opadowych w Bydgoszczy.

Szkolenie dot. 10 uczestników w jednej grupie, ilość godzin szkoleniowych: 5 dni szkolenie stacjonarne (8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu) oraz 3 dni szkoleniowe wyjazdowe.  Usługa obejmować powinna koszt kompleksowej organizacji szkolenia w tym koszty trenerów, transportu, wyżywienia, noclegów, ubezpieczenia, materiałów szkoleniowych itp.

Termin szkolenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Ramowy okres realizacji zamówienia maj - październik 2021 r.

Ofertę należy dostarczyć na załączonym formularzu/formularzach do dnia 10.08.2020 r. osobiście do Urzędu Miejskiego w Piaskach z siedzibą w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski, przesłać pocztą pod ten sam adres lub przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: fundusze@piaski.pl

Data publikacji: 2020-08-05, 15:16


Załączniki:

1. Analiza cenowa
2. FORMULARZ CENOWY