Zakończyły się prace na drodze gminnej nr 123019 L – ulicy Łahody w miejscowości Piaski.

W ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 123019 L – ulicy Łahody w miejscowości Piaski” zbudowano nową ulicę o długości 449 m, ciąg pieszo-rowerowy o długości 437 m, plac do zawracania, a także utwardzono pobocze, które od strony stawów zabezpieczyły stalowe bariery ochronne. Dodatkowo przebudowano istniejące zjazdy oraz wykonano oznakowanie.

Inwestycja kosztowała 1 181 793,08 zł z czego 58 % stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Koszt kwalifikowany inwestycji: 1 181 793,08 zł

Koszt dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 682 766,00 zł

Data publikacji: 2021-01-08, 13:17


Galeria zdjęć