Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składane jest oświadczenie,  do właściwego urzędu miasta lub gminy, na terenie której sprzedawany jest alkohol.

Na podstawie przedstawionego oświadczenia zostanie wyliczona opłata roczna, którą należy uiścić w trzech równych ratach, w ustawowych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września albo jednorazowo do 31 stycznia 2021 roku.


Uwaga! Nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. W tym roku 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy (niedziela), co oznacza, że najpóźniej 29 stycznia br. (piątek) należy złożyć oświadczenie, jak również uiścić naliczoną opłatę.


Jeśli nie będzie zachowany termin złożenia oświadczenia do 31 stycznia, takie zezwolenie wygasa po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, przedsiębiorca powinien w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musi jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Data publikacji: 2021-01-12, 13:31


Załączniki:

1. Oswiadczenie_wartosc_sprzed_nap_alkoholowych_2020