UWAGA!

W ostatnich dniach docierają do nas informacje, że na terenie Gminy Piaski pojawili się przedstawiciele firm oferujących montaż instalacji fotowoltaicznych, a dodatkowo część z nich sugeruje, że działa na zlecenie Urzędu Miejskiego w Piaskach. Urząd Miejski w Piaskach ponownie informuje, że nie współpracuje z żadną firmą oferującą na wolnym rynku sprzedaż i montaż takich instalacji. Powoływanie się na Urząd Miejski w Piaskach w tym zakresie jest nieuprawnione. Urząd przestrzega przed udostępnianiem swoich danych osobowych osobom nieuprawnionym oraz apeluje o rozwagę przy podpisywaniu dokumentów.

Potwierdzamy natomiast, że obecnie na nasze zlecenie związane z montażem instalacji OZE w ramach realizowanego przez gminę Piaski projektu, działają w terenie osoby, w trakcie wizyty których powinniście Państwo poprosić o okazanie identyfikatora oraz stosownego upoważnienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Urzędem Miejski w Piaskach.

Natomiast w przypadku podejrzenia o podszywanie się pod Urząd Miejski/Gminę Piaski uprasza się o niezwłoczne powiadomienie Policji.

Data publikacji: 2021-03-26, 13:03