LGD "Dolina Giełczwi" informuje o ogłoszonych naborach wniosków:

  1. Nabór 1/2021: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (np. boiska, siłownie zewnętrzne, skateparki, place zabaw, miejsca piknikowe). Limit środków w naborze: 118 883,60 € * 4zł = 475 534,40 zł – treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 1/2021
  2. Nabór 2/2021: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne (np. świetlice, wyposażenie tylko jako element projektu). Limit środków w naborze: 75 358,46 € * 4zł = 301 433,84 zł – treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 2/2021

Termin składania wniosków: 22 czerwca – 7 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://dolinagielczwi.org/ogloszone-nabory-wnioskow/

Data publikacji: 2021-05-31, 16:28