Nabor deklaracji

Informacja o naborze deklaracji w zakresie możliwości przetworzenia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Piaski.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza celowości i zasadności przystąpienia do konkursu oraz podjęta decyzja o ubieganiu się o środki na realizację programu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Piaski, którzy posiadają odpady typu:

- folia rolnicza
- siatka i sznurek do owijania balotów
- opakowania po nawozach
- worki typu Big Bag


o wypełnienie załączonego formularza do dnia 30 czerwca 2021 r. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Formularz można pobrać:
1. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Piaskach: www.piaski.pl,
2. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piaskach: w pok. nr 2,

Wypełnione formularze można:
1. złożyć: osobiście w Urzędzie Miejskim w Piaskach: w pok. nr 2,
2. wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski,

Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z możliwością utylizacji odpadów. Utylizacja będzie możliwa tylko w przypadku uzyskania przez Gminę Piaski środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Data publikacji: 2021-06-21, 13:00


Załączniki:

1. oswiadczenie-o-ilosci-posiadanych-folii-rolniczych 2021.doc