S12 - raport z działań informacyjnych

Szanowni Mieszkańcy

Burmistrz Piask informuje, że firma projektowa TPF Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziałem w Lublinie udostępniła mieszkańcom naszej Gminy raport z działań informacyjnych, które odbyły się na początku 2021 r. i dotyczyły koncepcji programowej w zadaniu: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”, Część 1 Odcinek nr 1: Piaski ( koniec obwodnicy ) – Dorohucza ( w. Dorohucza ) długość ok. 12,93 km.

Z materiałami w formie papierowej, wyłożonymi w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu), można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu z pracownikiem Urzędu – pod numerem telefonu 81 58 21 806 i zachowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej.

Raport zawiera komplet informacji na temat aktualnych rozwiązań projektowych uwzgledniających zasadne wnioski uczestników spotkań konsultacyjnych.

Z raportem można zapoznać się w okresie od dnia 02 sierpnia do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Data publikacji: 2021-07-28, 10:34