Zwrot podatku akcyzowego

BURMISTRZ  PIASK  INFORMUJE:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien

w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.


Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 r. wynosi 100,00 zł.

Data publikacji: 2021-08-05, 13:53


Załączniki:

1. INFORMACJA
2. Wzór wniosku akcyza 2021
3. Formularz informacji do akcyzy