remont mostu

UWAGA! 

Zamknięty most na rzece Sierotka w Piaskach!

W ślad za Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie informujemy, że w związku z rozpoczęciem „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 836 w m. Bychawa – Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu”, w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek) nastąpi zamknięcie mostu obok Stokrotki na rzece Sierotka w Piaskach dla ruchu kołowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać od inwestora: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, http://zdw.lublin.pl

Data publikacji: 2021-09-14, 15:36