Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku
Informuję, że Powiatowy Lekarz Weterynarii przesłał informację o stwierdzeniu wystąpienia 3 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 173 w miejscowości Wola Gardzienicka, gmina Piaski. W związku z powyższym w gospodarstwach utrzymujących świnie należy przestrzegać wszystkich zasad bioasekuracji.

Data publikacji: 2021-10-05, 12:17


Załączniki:

1. Zawiadomienie Inspekcji Weterynaryjnej
2. Zawiadomienie Gmina Piaski