ANKIETA INFORMACYJNA

dotycząca nowo opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2022-2030

Drodzy Mieszkańcy Gminy Piaski,

Pod koniec 2021 roku rozpoczął się proces opracowywania nowego dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski. Ankietyzacja trwa od 03.01.2022 roku a termin jej zakończenia zostaje wydłużony do 14.02.2022 roku aby zapewnić wszystkim chętnym mieszkańcom udział w procesie konsultacji społecznych w toku prac nad dokumentem rewitalizacyjnym. W związku z tym prosimy Państwa o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

Link do ankiety: https://forms.gle/MpcCeNnGoyqaA3PE8

Formularz ankiety będzie dostępny do 14 lutego 2022 r.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego dokumentu - Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomocne będą przy procesie wyznaczania obszaru rewitalizacji w Gminie.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu tworzenia dokumentu.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.


Data publikacji: 2022-02-02, 10:57