ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA W CELU REALIZACJI PROJEKTU

pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa i funkcjonalności świetlic wiejskich na terenie gminy Piaski”

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa i funkcjonalności świetlic wiejskich na terenie gminy Piaski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, OSP w Majdanie Kozic Górnych zaprasza do składania ofert

Data publikacji: 2022-07-22, 14:40


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - sprzęt (1) (002).pdf
2. Formularz ofertowy.doc