Konkurs jest organizowany w ramach konsultacji społecznych lokalnej strategii rozwoju obszaru „Doliny Giełczwi” na lata 2023-2027 i jest jedną z metod partycypacyjnego włączania młodszej społeczności lokalnej w proces planowania przyszłych działań w ramach LSR.

Link do informacji na naszej www: http://dolinagielczwi.org/konkurs-dla-mlodych/Data publikacji: 2022-08-09, 8:13