Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. Z o.o. informuje, iż na podstawie decyzji ons.hk.903.2.122.2022z dnia 15.11.2022r. Państwowy powiatowy inspektorat sanitarny w Świdniku stwierdził warunkową przydatność do spożycia wody z wodociągu Piaski (zasilającego miejscowości Piaski i Kębłów).

Zalecane jest przegotowanie wody do spożycia w przypadkach wykorzystywania wody do celów konsumpcyjnych przez osoby szczególnie wrażliwe okresowo jakość organoleptyczna wody może ulec pogorszeniu z powodu przeprowadzanej dezynfekcji

Monitorowana jest zawartość chloru na sieci przemysłowej, tak aby zawartości chloru nie przekroczyła normy.

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach sp. Z o.o. o zmianie decyzji poinformuje oddzielnym komunikatem

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z konserwatorem sieci wodociągowej: 660-758-327

                                                                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                                                          ZBIGNIEW JĄCZYKData publikacji: 2022-11-16, 7:55